Thanks to desu.

Dragon Gate, 10/12/08
Nagoya Telepia Hall
544 Fans – Super No Vacancy Full House

Masaaki Mochizuki, Don Fujii & K-ness vs. Ryo Saito, Dragon Kid & PAC (clipped)
Shingo Takagi & Susumu Yokosuka vs. Taku Iwasa & Akira Tozawa
Open the Brave Gate Title: Genki Horiguchi © vs. Masato Yoshino

Category:

Infinity