Thanks to Alan4L.

01/23/2009 Korakuen Hall, Tokyo
2,350 Fans – Super No Vacancy
1.Yasushi Kanda & Kenichiro Arai vs. Don Fujii & Susumu Yokosuka
2.Masaaki Mochizuki & Koji Kanemoto [NJPW] vs. BxB Hulk & Naoki Tanisaki
3. (No Rope Match) YAMATO vs. SHINGO
4.Ryo Saito & K-ness vs. Magnitude Kishiwada & Gamma (Clipped)
5.Taku Iwasa, Dragon Kid & Akira Tozawa vs. Naruki Doi, Masato Yoshino & PAC (Clipped)
6.Genki Horiguchi & Cyber Kong vs. Super Shisa & Anthony W. Mori (Clipped)

Category:

Infinity