Thanks to desu.

Dragon Gate, 2/12/09
Tokyo Korakuen Hall
2,300 Fans – Super No Vacancy
YAMATO, Cyber Kong & Genki Horiguchi vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii & Anthony W. Mori
Open the Brave Gate Title: Masato Yoshino (c) vs. KAGETORA
Special Singles Match: BxB Hulk vs. Koji Kanemoto

Category:

Infinity