Thanks to desu.

Dragon Gate, 3/5/09
Tokyo Korakuen Hall
2,150 Fans – Super No Vacancy

Shochu, Sake & Bottled Beer Alcohol Drinking Match: KAGETORA vs. Kenichiro Arai
YAMATO, Ryo Saito, Yasushi Kanda & Kenichiro Arai vs. CIMA, Susumu Yokosuka, Gamma & KAGETORA
Naruki Doi, BxB Hulk & Naoki Tanizaki vs. Koji Kanemoto, Masaaki Mochizuki & Don Fujii

Category:

Infinity