MEMORIAL GATE 2007 – 3/25/2007 Mie, Tsu City Gym
1. BxB Hulk, Dragon Kid, Anthony W. Mori, Atsushi Aoki vs. Akira Tozawa, Taku Iwasa, Keni’chiro Arai, Yuki Ono
2. Yasushi Kanda, Kintaro Kanemura vs. Magnitude Kishiwada, Kengo Takai
3. Open the Brave Gate: Genki Horiguchi vs. Matt Sydal
4. Stalker Ichikawa Z Bosou 10 Match Series #1: Jun Akiyama vs. Stalker Ichikawa Z
5. Masaaki Mochizuki vs. Cyber Kong
6. Open the Triangle Gate: Ryo Saito, Susumu Yokosuka, CIMA vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Gamma
7. Open the Dream Gate: Jushin Thunder Lyger vs. Don Fujii


Part 1:

Part 2:

Category:

PPV