Dragon Gate, 2/22/09
Matsusaka City Gymnasium
1,100 Fans – No Vacancy
Open the Owarai Gate Title: Jackson Florida (c) vs. “Hollywood” Stalker Ichikawa

Dragon Gate, 3/5/09
Tokyo Korakuen Hall
2,150 Fans – Super No Vacancy
Masato Yoshino, PAC & m.c.KZ. vs. Dragon Kid, Taku Iwasa & Kenshin Chikano
Akira Tozawa vs. Youhei FujitaThanks to desu.

Category:

Infinity