Details

1. Naruki Doi, BxB Hulk, Cyber Kong & Akira Tozawa vs Masato Yoshino, Shingo Takagi, YAMATO & KAGETORA
2. Open the Triangle Gate – Masato Yoshino, YAMATO & Gamma (c) vs Naruki Doi, Naoki Tanizaki & Kzy