Details

1. CIMA & Ricochet vs Masato Yoshino & PAC
2. Naruki Doi, Naoki Tanizaki & Kzy vs Masaaki Mochizuki, Gamma & Susumu Yokosuka

Category:

Infinity