Details

12/15/2013 Hyogo, Kobe Sambo Hall
1. Jimmy Susumu, Jimmy Kanda vs. Cyber Kong, Mondai Ryu
2. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! vs. Gamma
3. No Time Limit Match: CIBA, Ryotsu Shimizu vs. U-T, Yosuke♡Santa Maria
4. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Dragon Kid vs. T-Hawk, Eita, Flamita
5. Dream Gate & Twin Gate Double Skirmish: Masato Yoshino, Akira Tozawa, Shingo Takagi vs. YAMATO, BxB Hulk, Naruki Doi

Category:

Infinity